Search form

2 Corintios 11:23

23¿Há sahmi cha xa rë Jesucristu? Sacuaha xi jercu sca ná xi cuitjin chjá, peru ngahan ne, hitsë sa ndaja sahme xa rë Jesucristu. Hitsë sa jercu casahme xa xi cuma rë cha xi cuacun vë. Hitsë sa cjín ndiya cëjë ndavaya. Hitsë sa cjín ndiya casehen ná. Jemu cjín ndiya xi hitsë sa ne, caveya ngahan.