Search form

2 Corintios 12:11

Cjín tsingataha cacun Pablo tsëhë xuta rë yungun Corinto

11Ngahan ne, sacuaha xi sca ná, peru ngayun quitjun jyë́ xi cuitjin tichjá cojo nuju. Xi meje rë ne, ngayun ndaja cuinújun tsahan ta, tsëhë xi handasa chja yahnga xuta ta tsajin mé venguichji ná, peru cumaji cuatjutaha ná cha xi nújun xi apóstol yehe vë.