Search form

2 Corintios 12:13

13Tangun casahme ngajñi nuju cojo xi casahme ngajñi rë yëjë xuta rë yungun xi yahnga, cuenda xi casuandyaan nuju xi cuisecun ná tsëhë gastu naha. Sa xi cuaaintjin xi casahme cojo nuju xi má nuju ne, nijyun tacún cojo ná.