Search form

2 Corintios 12:14

Chja Pablo xi cjue me má jyan ndiya nandya Corinto

14Quihndë ne, cuma jyan ndiya xi cjuë́tjëngë nuju ne, hacuaha suandyaan camahani nuju ta, hacuiin xcusun xi tjin nuju xi meje ná ta suvun xi meje ná ngayun. Mijí rë xi nixti cuetjo tujún xi cuisecoo rë xutacha rë ta xutacha rë cuetjo me tujún xi cuisecoo rë nixti rë me.