Search form

2 Corintios 12:16

16Cuichja yahnga xuta tsahan ne: “Jéya. Hacuiin casuandya naja cha tsëhë gastu rë cha, peru tsëhë xi jemu quicun cacun cha ne, jemu cavindacha naja cha.” Cuatjin cuichja yahnga xuta tsahan.