Search form

2 Corintios 13:1

Conseju xi sua Pablo

1Quihndë ne, cuma jyan ndiya xi cjuë́tjëngë nuju. Sacuatjin camahindu xcun xujun rë Nina xi jo o sa xi jyan xuta sua me cjuaquixi rë me tsëhë ngu cha xi caxincha jyë́ rë ne, sehe cuma chihin cjua jan, há cuma cha castigu o há xi cumaji cha castigu.