Search form

2 Corintios 13:2

2Hya xi cavitejñataha cojo nuju xi ma jo ndiya ne, cachjátaha rë xuta xi casahmi cjuatsehen; hane quihndë xi xín tejñataha ne, cúya cuichjá nga cuatjin cojo nuju ngayujun ni xi cjëë cuichjá cojo nuju ta, hya xi cuinduva nga ngundiya ne, ha quihndë tsajin yo cuetjutje tsëhë castigu xi fehya jyë́ rë.