Search form

2 Corintios 13:7

7Tichjahyin rë Nina cojo sa xi ngayun ne, hacuiin nihñu cjuatsehen. Cuatjin chjahyin, peru hacuiin ngatsë rë xi meje niji xi cuichja xuta ta jemu ndaja xa canihñi ta, xi meje niji ne, xi nihñu cjuandaja, handasa cuichja xuta xi ngayin ne, sacuaha xuta ndacha ngayin.