Search form

2 Corintios 6:4

4Yëjë xcusun xi tivatjin tijima xcun xa xi tinihñi ne, tsingacun rë xuta ta ngayin ne, tivisecuiin jain rë Nina cojo xa xi meje rë me xi nihñi. Jemu cjín cjuacjintacun xi cacaa niji: tjin hora ne, jemu cavatjin cjuañihi, tjin hora ne, cavatjin ngu cjuandya jyë, tjin hora ne, casacuinyiin niji hacutjin naxintjin yojo niji.