Search form

2 Corintios 6:5

5Tjin hora ne, cavaja niji xuta, tjin hora ne, cavincha niji me ndavaya, tjin hora ne, choho casahmi xutacjín cojo niji, tjin hora ne, jemu chja xa canihñi, tjin hora ne, camaji catsjuñifin, tjin hora ne, hisca casacuiin mé xi xiní.