Search form

2 Corintios 8

Cjuatjo xi cjue Jerusalén

1Ngayujun ni ne, nguehe tihín cumachaya nuju hacutjin casua Nina cjuandaja rë me cojo xuta xi matangun me yëjë ni yungun xi siu taha ladu tsëhë estadu Macedonia vi. 2Xuta xi cuicun vi ne, handasa jercu cavatju me cjuañihi, peru jemu sua ma rë xahasen rë me. Handasa jemu yuma camahani me ne, peru jemu jyë cjuatjo xi cavisecoo me. 3Cahvë xi casua me tucutjin xi camá casua me, hisca quisun sa casua me. Hacuaha cjuatacun rë suvá me 4xi cafehya me xi tihín cahndë́ xi cojo me sahmi me cjuandaja xi cuisecoo me xuta ladu rë Jesucristu ngajan Jerusalén. 5Hitsë sa ndaja casahmi me xi cuma rë sacuatjin caningatihin tacuin ngayin. Titjun ne, casua me yojo rë me cojo Nai naja ne, sehe casua me yojo rë me cojo niji ngayin, sacuatjin meje rë Nina. 6Vëhë xi canújin cojo cha Tito xi, sacuatjin xi ha cavetsihin casahmi tangun cha ngu cjuatjo vëhë ngajñi nuju hatsëë ne, quihndë ne, hacuanitjin ni catitsinguijnetaha cha hiscan xi cavejñavasen. 7Ngayujun ni ne, jemu tjin ngu tacún cojo Jesucristu; jemu ndaja nújun cjua rë Nina; jemu vechu cjuatacun nuju; jemu nguñaja tacún xi meje cuisecun; jemu tjin nuju cjuahmutacun cojo niji. Sacuatjin tivangun xcun cojo yëjë ni cjuatacun vëhë ne, hacuaha meje niji xi cuanitjin ni cuangun xcun cojo ngu cjuandaja vi xi cuisecun rë xuta yuma.

8Hacuiin tivitéxa nuju xi cuitjin tichjá cojo nuju ta, tu titsingácun ni nuju hacutjin sahmi nguñaja cacun xuta Macedonia, cojo sa xi cuma tsejen há nechun nguñaja tacún jain cojo cjuahmutacun xi tjin nuju. 9Ha ndaja hyun hacutjin casahmi Nai naja Jesucristu cjuandaja. Handasa jemu tjin rë me cjuanchina peru catsiyuma me yojo rë me ngatsë rë xi hmu cacun nuju me, cojo sa xi ngatsë rë xi camayuma me ne, ngayun xi cuisuhun ladu rë me ne, sacú nuju cjuanchina xi sua Nina.

10Nguehe cuichjá cojo nuju hacutjin xi tsingátaha cácun. Ngayun xi hatuxa meje cuisecun hacuaha hisca cuyanu cavetsuhun cavisecun ne, 11quihndë ne, meje rë xi ninguijnutuhun cjuandaja vëhë. Tuhun hitsë xi tjin nuju sacuatjin canihñu titjún xi cojo cjuasua catuhun. 12Sa xi ngu ngayaan meje jain tahan ngu cjuatjo ngu cjuandaja ne, cuma tahan tucutjin xi tjin naja xi tahan ta, vëhë xi chuya rë Nina. Nina ne, fehyaain me hisca cojo xi tsajin naja.

13Hacuiin meje rë xi ngayun ne, hisca cuma chaja nuju ngatsë rë xi cuisecun rë jingu sa xuta. Xi meje rë ne, tangun ni cuatjun ngayejen ni. 14Ngayun xi cjín tjin nuju quihndë ne, cuma cuisecun rë me xi tsajin rë, cojo sa xi hya xi ngayun tsajin nuju ne, me xi cuacun vë ne, cuma cuisecoo nuju me. Cuatjin xi tangun cuatjun ngayun cuma cojo rë me. 15Cuitjin chja ngu cjua xcun xujun rë Nina: “Xuta xi cjín cafaya me ne, cavanguiin rë me; hane xuta xi chuva cafaya me ne, camachajin rë me.”

Cha Tito cojo xicjin cha

16Suá nacuechji rë Nina xi cavuxaha me cjuatacun rë cha Tito cojo sa xi cuma meje cuisecoo nuju cha sacuatjin xi meje ná ngahan. 17Hya xi cachjá cojo rë cha xi cjuetjengui nuju cha ne, jemu cachuya rë cha cjua jan. Hane tsëhë xi jemu tjin rë cha cjuasua xi sahmi cha tu mé ni xi satëxa rë cha ne, vëhë xi cojo cjuatacun rë suvá ni cha ne, cjuetjengui nuju cha. 18Hacuaha ningatjin sa ngu cha ladu naja cojo cha Tito. Xuta xi matangun me yëjë ni yungun ne, jemu vaxëndaja me cha xi cuajyihi vë, xi jemu ndaja xa sahmi cha xi tsinguitsojo cha cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesucristu. 19Hacuaha xuta xi cuacun jan ne, casua me cha xa xi cuisecoo niji cha xi cuanguin chani ngu cjuandaja vihi ngajan Jerusalén. Cuitjin tinihñi cjuandaja vihi cojo sa xi cuma tsejen ta Nai naja ne, jemu jyë hnga me cojo cjuatacun rë me hacuaha cojo sa xi cuma tsejen ta nguñaja tacuin xi visecuin xinguin. 20Jemu nechin cuidadu, sá tu yo choho cuichja tsijin tsëhë cjuatjo rë xuta vi xi tacun ntsin. 21Meje nihñi cjuandaja, hacuiin suvá xcun Nina ni ta hacuaha cojo xcun xuta.

22Hacuaha cojo cha xi cuacun jan ne, ningatjin sa ngu cha ladu naja. Jemu cjín xcusun casahmi cha xi camatsejen xi jemu nguñaja cacun cha. Quihndë ne, hitsë sa nguñaja cacun cha xi meje cjue cha ta, tsëhë xi jemu camangu cacun cha cojo nuju. 23Sacuaha cha Tito ne, jemu visecoo ná cha xi cuatjin visecuin nuju. Sacuaha cha ladu naja xi cuacun vë ne, xuta rë yungun catsingatju me cha hacuaha sahmi jyë sahmi hnga cha Jesucristu. 24Vëhë xi meje ná ngahan xi tuhun cumachaya rë cha xi cuacun vë cjuahmutacun xi tjin nuju, cojo sa xi yëjë ni xuta rë yungun cumachaya rë me ta quixi jain cjua xi nújin xi cuatjin naxinndijin nuju.