Search form

2 Pedru 1:9

9Peru xuta xi cuaaintjin jyihi xcusun rë me ne, cumá jñu cjuatacun rë me sacuaha ngu rcá me o sacuaha ngu cha xi vutsejen hiscan xi cjin peru hvíin cha mé xi tivutsejen cha. Ngatsë rë xi cachaya rë me xi camanchataha jyë́ rë me xi ha casahmi me.