Search form

2 Pedru 2:1

Cuinduva maestru ndacha

1Peru nixtin hatsëë ne ngajan nangui rë Israel ne, hacuaha cavetjujñi xuta xi tsejen sacuaha profeta peru tu vindacha me. Hacuaha cuanitjin hindë ne cuetjucun maestru xindacha xi xinchajñi me ngajñi nuju. Me xi cuacun vë ne, tsinguisehenhma me cjuanchacun ndacha. Hisca tsitjungui me Nai naja xi cavaxëtje rë me. Vëhë xi nguhñusasa cuechutaha rë me castigu xi satë rë me.