Search form

2 Pedru 2:17

17Maestru jan ne, machjiriin cjua rë me. Tangun me cojo ngu ndava nandá xi quixíya, hacuaha tangun me cojo yufí xi ficojo rë tjojne. Nina tjin ndaja rë me ngu cahndë́ xi cuisehen me hiscan xi jñu cjín ni.