Search form

2 Pedru 3:13

13Peru ngayaan ne, nechayan rë cahndë́ xi cachja Nina xi cuiseen, ngu ngahnga xatsë, ngu nangui xatsë hiscan cuinechancahnden cojo suva mé xi tsajin jyë́ rë.