Search form

2 Pedru 3:5

5Peru quixiin cjua xi chja me ta, hatuxa mijí cjuahacuenda me tsëhë xcusun xi cama vi: cojo cjua xi cachja Nina ne, ngasunhndë ne, ha tacun cuaha hisca hatsëë nixtin. Nangui ne, camatangun ngajñi nandá, hacuaha nandá ni ne, casua ngahñu rë ngasunhndë.