Search form

2 Timoteo 1:16

16Peru cha Onesíforo ne, catamayuma rë Nina yëjë ni ndava cha ta, tsëhë xi jemu cjín ndiya xi casahmi cha cjuandaja xi cavisecoo ná cha. Hane cama savaain rë cha xi tejñaya ndavaya.