Search form

2 Timoteo 4:21

21Nihñi xati tacuin, ndove tjengui ná quihndë xi chaja sa chan hnchan. Cha Eubulo ne, cha Pudente ne, cha Lino ne, na Claudia ne, cojo ngayëjë ni xuta xi macjain rë cjua rë Cristu Jesús ne, tsingatju me nina riji.