Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 1:12

Catuxijin rë me xi cuisehen ngojo rë nima Judas

12Hya xi camá xu ne, apóstol jan ne, cavetjuxin me tsëhë ndetjún xi hmí ndetjún Ya Olivu, hane cavuya quiji nga me Jerusalén, xi tacun sacuaha ngu mil metru tsëhë ndetjún vëhë.