Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 11:10

10Jyan ndiya camá xcusun vëhë. Hya xi camá ne, sehe cavuya cachjuvë nga rë tsjian jan, quiji yëjë hisca ngahnga.