Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 11:19

Xuta rë yungun Antioquía

19Quihndë ne, xuta ladu rë Jesús xi cavitsojo me ngatsë rë cjuañihi xi camá hya xi cahme Esteban ne, cavechú me hiscan nangui xi hmí rë Fenicia. Ngujo nga me cavechú me nandya Chipre, ngu cahndë́ xi vetjucaa tsëhë ndachacun. Hane me xi yahnga ne, cavechú me nandya Antioquía xi cavanga me. Hane casuaain me camachaya rë xutaxín cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesucristu ta suvá ni xuta tjë rë Israel casua me camachaya rë.