Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 12

Cjuañihi xi cavatju xuta rë yungun

1Hane ngajñi rë nixtin xi cuacun vë ne, Herodes, me xi matitjun ne, cavitexa me cachjahá rë ngujo xuta rë yungun xi sahmi me cojo cjuahngatacun. 2Hacuaha cavitexa me xi cueya Jacobo, hntsë Juan, cojo quicha. 3Xi vutsejen me xi cachuya rë xuta tjë rë Israel xcusun vëhë ne, hacuaha cavitexa me cachjahá rë Pedru, nixtin rë suhi rë pan xi tsajin san rë. 4Sehe caveya me ndavaya, hacuaha cavitexa me tyjuhunngu sindadu xi cjue sahmi rë me cuidadu nixtin nixten chuva ñuju chuva ñuju sindadu jima ngu ndiya. Xi catsingataha cacun me ne, xi cuatju suhi tsëhë Pascua ne, sehe cuaxë me xcun yëjë ni xuta. 5Cuatjin camá xi Pedru ne, casetjo me ndavaya. Peru xuta rë yungun ne, cafehya me cojo nguñaja xahasen rë me cjuandaja rë Nina xi cuma rë Pedru.

Cavaxëtje Nina Pedru tsëhë ndavaya

6Ngu nguixun chaja sa xi cuitexa Herodes xi cuetju Pedru xi cumacuenda jyë́ rë me ne, Pedru ne, jiñafë me, tjinhñu me cojo jo cadena ngajñi rë jo sindadu. Hacuaha siu sa jo sindadu tingotjo ndavaya xi sahmi cuidadu. 7Hya xi camá ne, cafehe ngu ángel tsëhë Nina, hane jercu camahasen cahntsua ndavaya. Hane xi quiji cavëhëtsja ángel jan ndanisin rë Pedru ne, catsisatjenhnga rë me, sehe cachja cojo rë me cuitjin:

―‍Tisatjinhngue sanii. ―‍Cuatjin cachja.

Hane hora vëhë ne, cavixuhndu cadena xi tjinhñu tsja me. 8Sehe ngajan xi ángel ne, cachja nga cojo rë me cuitjin:

―‍Cheje tsjian riji, hacuaha tinche chuxinxtë riji. ―‍Cuatjin cachja.

Hane Pedru ne, cuatjin casahmi me. Cachja nga ángel cuitjin:

―‍Cheje tsjanga riji, hane ndove hacutjin cjuë́. ―‍Cuatjin cachja ángel jan.

9Hane xi cavetju me ne, quiji me hacutjin quiji ángel. Peru hvíin me xi xcusun xi tisahmi ángel jan ne, cjuaquixi ta xi má rë me ne, chini tichja cojo rë me. 10Hane xi cavatjutaha me ngu cavatjutaha me jo sindadu ne, sehe cafehe me tingotjo quicha xi cuétjuun xi cuanguen ngajñi nandya. Tingotjo vëhë ne, catuxaha suvá. Xi cavetju me ne, sehe quiji me. Hane xi cafehe me hiscan xi faha rë ngu nga ndiya ne, ha tu ñahñu quijixin ángel tsëhë me.

11Sehe ngajan xi cajnercu Pedru xi cjuaquixi xcusun xi camá, hane cachja me cuitjin ngajñi rë suvá me:

―‍Quihndë ne, hvë jain xi Nina ne, catsingatju me ángel rë me, hane cavaxëtje ná me tsëhë Herodes, hacuaha cavaxëtje ná me tsëhë yëjë xcusun xi meje sahmi xuta tjë rë Israel cojo ná. ―‍Cuatjin cachja me ngajñi rë suvá me.

12Hane xi tu catsingataha cacun me cuatjin ne, sehe quiji me ndava María naa rë Juan, me xi hacuaha hmí rë Marcos. Ngajan ne, jercu tjin tangun xuta xi tisahmi me oración. 13Hane xi cafehe me jan ne, catsijane me tingotjo. Hane sehe canduvavaha ngu na hndixahan xi hmí rë Rode xi cjuinenguise na yo xi titsijane. 14Hane xi camachaya rë na xi xta rë Pedru xi tichja ne, tsëhë xi jercu ndaja camá rë na ne, hisca cavuxaain na tingotjo ta marcu macjain cavuya na quiji cachja na cojo me xi yahnga jan xi Pedru ne, secun me tingotjo taha candatsen. 15Peru me xi cuacun jan ne, cuitjin cachja me cojo rë na:

―‍Sca ri ngaye. ―‍Cuatjin cachja me.

Peru na vëhë ne, cachja sa na xi hatuxa cjuaquixi xi hacui me. Hane me xi cuacun vë ne, cachja me cuitjin:

―‍¿Hacuiin ángel xi sahmi rë me cuidadu? ―‍Cuatjin cachja me.

16Hane Pedru ne, quijinduju sa me titsijane me tingotjo jan. Hane xi cavuxaha me tingotjo jan ne, cavëë me xi hacui jain Pedru, hane jemu quijircun rë me. 17Ngajan xi Pedru ne, casahmitsja me cojo rë me xi cuiyujujyuu me, sehe cavetsihin casua cuenda me hacutjin camá xi Nai naja ne, cavaxë rë me ndavaya. Sehe ngajan xi cachja me cuitjin:

―‍Tuhun cumachaya rë Jacobo cojo sa xuta ladu rë Jesús xi yahnga tsëhë xcusun xi camá vi. ―‍Cuatjin cachja me.

Hya xi camá ne, sehe cavetju me quiji me jingu sa cahndë́.

18Hane xi casahasen jan ne, ngu cjuandya jyë casahmi sindadu jan, tsëhë xi hvíin cha mé hacutjin camá rë Pedru. 19Hane Herodes ne, cavitexa me quiji cavinchise rë Pedru, peru casacuiin me. Hane vëhë xi cafahataha rë me sindadu xi casahmi cuidadu jan, sehe cavitexa me cachjaha rë sehe cueya cha. Hya xi camá ne, cavetju Herodes cavuya quiji me ngajan Cesarea, cavejña me.

Cjuaveya rë Herodes

20Quihndë ne, Herodes me xi matitjun ne, jemu cjan rë me cojo xuta nandya Tiro cojo nandya Sidón. Ngajan xi xuta xi cuacun vë ne, camatangun me, sehe quijitjengui me Herodes. Xi tjun tjun ne, camá casahmi me xi cavinga rë Blasto me. Blasto ne, me vëhë xi fahacuenda me ndava Herodes. Hya xi camá ne, xuta xi cuacun jan ne, cafehya rë me Herodes xi cuijnetaha si ngajñi rë me cojo me vëhë. Cuatjin cafehya me xi cuacun vë ta, tsëhë xi nangui rë Herodes ne, ngajan vinduva xichinë tsëhë nandya Tiro cojo Sidón. 21Cavechú nixtin xi cavejña Herodes xi cuichja me cojo xuta xi cuacun jan ne, sehe cavaja me tsjian tsëhë xi matitjun me, sehe quiji me cavéjña me cahndë́ rë me xi cuichja me cojo xuta. 22Hane xi cajnetaha cachja Herodes ne, ngajan xi xuta ne, cuitjin cajindaya me cachja me:

―‍¡Cjua vëhë ne, cjua rë ngu nina, hacuiin cjua rë ngu xuta! ―‍Cuatjin cajindaya me cachja me. 23Ha hora vëhë ni ne, ngu ángel tsëhë Nina ne, casahmi xi cafaha rë Herodes ngu chíhin, tsëhë xi hacuiin casahmi jyë casahmi hnga me Nina. Hya xi camá ne, cajinë rë me chundu, hane cahme me.

24Peru cjua rë Nina ne, quijinduju sa cavitsojo.

25Ngajan xi Bernabé cojo Saulo ne, casahmichihin me cjuandaja rë xuta yuma sehe cavuya me tsëhë Jerusalén. Hacuaha canduvacojo me Juan, xi hacuaha hmí rë me Marcos.