Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 13:10

10―‍¡Ngaye xindesu, ngaye cha ndacha, ngaye quihndi rë xitsehen, ngaye condra rë yëjë ni cjuandaja ne! ¿Hatuxa cuihinnduju sa ninguetsin ndiya ndajyihi rë Nina?