Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 17:12

12Cuatjin camá xi jemu cjín xuta jan camacjain rë me. Ngajñi rë xuta jan ne, hacuaha hacuiin hitsë xutaxín nchina sa chjuun sa xihin me hinchajñi me jan.