Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 18:14

14Hane ha tu hora sa xi cuichja Pablo ne, cachja Galión cojo xuta xi cuacun jan cuitjin:

―‍Ngayun xuta tjë rë Israel, sa xi ngu cjuatsehen o sa xi ngu jyë́ jyë xi casahmi cha ne, tjin ná chuva rë xi scaa ná cojo nuju.