Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 18:2

2Hane xi cafehe Pablo ngajan ne, cavechútaha me ngu xihin tjë rë Israel xi hmí rë Aquila. Aquila jan ne, tsëhë distritu Ponto má me, peru hacuaha sehe cafehe me Corinto cojo chjuun rë me xi hmí rë Priscila, xi quiji caviyujucahndë me ngajan nación Italia. Cavetjuxin me tsëhë Italia ta, tsëhë xi me xi matitjun jan, me xi hmí rë Claudio ne, cavitexa me xi yëjë ni xuta tjë rë Israel ne, hatuxa cuetjuxin me tsëhë nandya Roma. Hane Pablo ne, quijitjengui me Aquila.