Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 18:23

23Hane xi ha casetaha me ngujo nixtin jan ne, sehe cavetju nga me quiji me yëjë ni nandya tsëhë distritu Galacia cojo distritu Frigia, casua rë me ngahñu yëjë ni xuta ladu rë Jesús.