Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 18:6

6Peru hya xi casahmi xuta xi cuacun jan condra Pablo hacuaha choho cachja me tsëhë me ne, cavitsune Pablo chojo rë tsjian rë me sacuaha xi tivaxë me xuta xi mijí cuihndë cjua rë Nina, sehe cachja me cojo xuta jan cuitjin:

―‍Ngayun suvun cún nuju tsëhë xcusun xi cuátju cuma. Hacuiin ngahan cún ná. Quihndë cojo nixtin xi cjui sa ne, cjuë́ cuichjá cojo xutaxín cjua rë Nina. ―‍Cuatjin cachja me.