Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 19:16

16Hya xi camá ne, me xi hincha xitsehen xahasen rë jan ne, cacaataha me cha, hane cacaa rë me catsinguijne me yëjë yatu cha, tsëhë xi jemu hñu ngahñu rë me. Cuatjin camá xi jemu casacuhmu rë cha xi cuacun jan, hane cavanga cha tu quixti ni tsëhë ndihya hiscan siu cha jan.