Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 19:17

17Xcusun xi camá vë ne, camachaya rë yëjë xuta nandya Efeso, sa xuta tjë rë Israel ne, o sa xutaxín. Hane ngayëjë ni me ne, jemu catsacjun me camá, hane camá jyë camá hnga Nai naja Jesús.