Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 19:21

Suë jyë xi camá ngajan Efeso

21Hane xi cavatju camá yëjë xcusun vëhë ne, cavejñacacun Pablo xi cjue me Jerusalén, cuatju me yëjë nandya tsëhë distritu Macedonia cojo yëjë nandya tsëhë distritu Acaya. Hacuaha cachja me cuitjin:

―‍Xi cuatju cjuë́ Jerusalén ne, hacuaha tjin ná xi cjuë́ hisca nandya Roma. ―‍Cuatjin cachja me.