Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 2:1

Hya xi canduva Hasen rë Nina

1Hya xi camá ne, xi cavechú nixtin tsëhë suhi xi hmí Pentecostés ne, ngu cahndë́ ni camatangun xu yëjë ni xuta ladu rë Jesús.