Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 2:4

4Hya xi camá ne, catsë xu rë Hasen rë Nina xahasen rë jima ngu me jan, hacuaha cavetsihin cachja xu me jima ngu me cjuandaja rë Nina ne, cachja xu me jingu sa hne xi maji rë me, tucutjin xi Hasen jan casahmi xi camá cachja me.