Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 23:14

14Hya xi camá ne, quiji me xcun yëjë nahmi xi matitjun cojo xuta changá jan, hane cachja me cojo me cuitjin:

―‍Ngayin ne, canihñitanguín cjua xi xinii siín jinguyëjë rë xi cjëë niquihin cha Pablo.