Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 25:26

26Peru tsajin ngu cjua xi cuma tsihindu rë nai naha, ¿há vihi ne, há vëhë casahmi cha? Vëhë xi cavitéxa xi cuisehen cha xcun ngayun, Agripa, cojo sa xi cjuë chjahantahan rë cha ne, sacú ná cjua xi tsihindu.