Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 26:11

11Jemu cjín ndiya cëjë yëjë yungun naja, cavitéxa xi cuma xuta castigu, hacuaha jemu casahme ngahñu xi choho cuichja me tsëhë Jesús. Tjemu camacjan ná cojo rë me, hacuaha catsujyëhëya tjënguë me cojo cjuahngatacun hisca cojo jingu sa nandya rë xutaxín.