Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 26:16

16Tisatjinhngue, tisechin ta, tsëhë xi canduvá tjënguë ri cojo sa xi suáxa ri xi cuisecuee ná hacuaha cuinoje cojo xuta xi cuitjin cahye ná, hacuaha cuinoje cojo xuta hacutjin camá hya xi ha canduvá tjënguë nga ri ngujo ndiya.