Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 26:22

22Peru Nina ne, visecoo ná me, vëhë xi tifë́xcun hisca quihndë, tichjá cojo xuta sa quihndi sa changá me. Tichjá suvá cjua xi cachja profeta cojo cjua xi cachja Moisés tsëhë yëjë xcusun xi sehe cuetjucaa.