Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 28:15

15Hane xuta ladu rë Jesús xi siu ngajan Roma ne, xi camachaya rë me xi ha jima tiña ngayin ne, canduvatjengui niji me ndiya. Ngujo me ne, cafehe me hisca hiscan hmí rë Ndetsin Apio. Hane ngujo nga me ne, cafehe me hiscan hmí rë Jyan Cantina. Hane xi cavëë Pablo xuta jan ne, casua me nacuechji rë Nina, hacuaha casacu rë me cjuetacun.