Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 28:26

26Tihin tjengui xuta naha hane tinoje cojo rë me xi

hatuxa cuihndë me, peru cuijnii rcu me hisca hitsë.

Hatuxa scuëë me, peru hvíin me mé jan.