Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 4:36

36Hacuaha cuatjin casahmi ngu cha xi hmí rë José, ngu cha xi casuañihi apóstol ngu ñihi xi ma jo xi hmí Bernabé, ñihi xi meje cuichja cuitjin: Ngu Cha Xi Sua Cjuetacun. Cha vëhë ne, tjë rë Leví má cha, peru catsin xu cha ngajan ngu nangui hiscan xi hmí rë Chipre.