Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 5:1

Cha Ananías cojo na Safira

1Peru ngu nga cha xi hmí rë Ananías cojo na Safira chjuun rë cha ne, hacuaha caviteña xu cha ngu rquí nangui.