Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 6:5

5Hane jemu cachuya xu rë yëjë xuta xi cuacun jan cjua xi cachja apóstol jan. Sehe ngajan xi cavaxijin xu me yatu xihin xi cuicun vi: Esteban, ngu xihin xi jemu mangucacun cojo Jesús hacuaha quitsë rë xahasen rë cojo Hasen rë Nina; Felipe; Prócoro; Nicanor; Timón; Parmenas; cojo Nicolás, ngu xutaxín xi hacuiin xuta tjë rë Israel, peru camacjain rë me Nina rë xuta tjë rë Israel. Nicolás jan ne, canduva me ngu nandya xi hmí rë Antioquía.