Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 7:29

29Hane xi cuatjin cachja cha cojo Moisés ne, catsacjun me camá. Vëhë xi quiji cavanga me hiscan ngu nangui cjin xi hmí rë Madián, ngajan casetahacahndë me. Hane xi quiji nixtin matsejen ne, camá me nahmi rë jo quihndi xihin.