Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 7:30

30’Hane hya xi cafë nga yachan nu xi casetaha Moisés ngajan ne, cavechú ngu nixtin xi cavëë me sacuaha ngu ángel ngajñi rë ndihi tsëhë ngu ya lihndi xi seti ngajan ngu xín camahani tsëhë nandya, tiña Naxi Sinaí.