Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 7:44

44’Hya xi caviyujutaha xutachanga naja hatsëë ngajan ngu xín camahani tsëhë nandya matsejen ne, cavejña rë me ngu ndihya tsjian hiscan camá acuerdu cojo Nina. Hane vëhë xi vëë me xi cavejña Nina cojo rë me. Ndava Nina jan matsejen ne, camandaja tutjin xi cachja Nina cojo Moisés, camandaja sacuatjin xcusun xi catsingacun Nina Moisés.