Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 8:27

27Ngajan xi cavetju xu Felipe, quiji me. Hane ndiya cjui me ne, cavechútaha xu me ngu xutaxa rë nación Etiópia, ngu xihin xindë xi fahacuenda yëjë cjuanchina rë na xi matitjun tsëhë yëjë xuta Etiópia jan. Xihin jan ne, quiji me ngajan Jerusalén xi cjuaharcun me Nina.