Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 8:33

33Sahmichuva xuta me, hacuaha tsichoho xuta cjuandaja xi cuma rë me;

Tsajin cuichja xuta tsëhë quihndi rë me ta, casacuiin rë me

tsëhë xi cjuahñu xi casacu rë me nguehe ngasunhndë ne, quijicanii rë me.

Vëhë cjua rë Nina xi tivutaya xihin jan.