Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 8:9

9Peru ngu cha xi hmí rë Simón ne, ha quitahá cha ngajan, tisahmi xu cha cjuasurqui. Hane yëjë xuta distritu Samaria ne, jemu quijircun rë me xi casahmi cha. Hacuaha cachja xu suvá cha xi jemu jyë hnga cha cojo cjuatacun rë cha.