Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 9:12

12hane sacuaha xi ngajñi nijñá rë cha ne, cavëë cha ngu xihin xi hmí rë Ananías xi cavisehen hiscan tacun cha, hane cavisanetsja rë cha xi cuma tsejen nga rë cha. ―‍Cuatjin cachja Nai naja.